Program

Vi erbjuder klassiska högskoleförberedande utbildningar samt det yrkesförberedande Barn- och fritidsprogrammet. Vi har tillval som ger dig unika möjligheter att kombinera teori med fältarbete och arbetsplatsförlagt lärande. Dina lärare har det extra engagemanget och är uppdaterade med det senaste. Vi samarbetar också med företag, universitet, myndigheter och organisationer. Det ger dig ett lärande på riktigt.