Om Olympiaskolan

Känsla för kunskap sedan 1932

Olympiaskolan är en skola där din framgång och ditt välbefinnande står i centrum. Med våra moderna lokaler, kompetenta lärare, samarbete med omvärlden och en stark kommunikationskultur ger vi dig en stimulerande och modern utbildning.

På Olympiaskolan har vi en skicklig och engagerad lärarkår. Våra lärare är inte bara experter inom sitt ämne, utan de strävar efter att ge dig den bästa möjliga utbildningen. Genom att erbjuda både utmaningar och stöd säkerställer lärarna att du kan nå din fulla potential.

Samarbete med universitet, företag, myndigheter och organisationer

En viktig del av Olympiaskolans framgång är vårt samarbete med omvärlden. Hos oss sker undervisningen både i och utanför klassrummet. Vi har etablerat starka partnerskap med företag, organisationer universitet och myndigheter för att ge dig möjligheter till praktik, fältstudier, studiebesök och projektarbete. Genom dessa samarbeten får du en praktisk och realistisk inblick i arbetslivet och förbereder dig för framtiden.

Starta företag – lär för framtiden

Har du en affärsidé du tror på? Då kan du starta ett UF-företag hos oss. Du utvecklar din samarbets- och organisationsförmåga, får ett större kontaktnät och kanske är det här du börjar din yrkeskarriär. Du lär dig också att driva företag på ett hållbart sätt.

Språk i fokus

I en globaliserad värld blir språkkunskaper allt viktigare och därför har vi på Olympiaskolan kommunikation och språk i fokus. Hos oss har samhällsvetare möjlighet att välja mellan minst fem moderna språk. Olympiaskolan är också den enda gymnasieskolan i nordvästra Skåne som erbjuder humanistiska programmet där du bland annat får lära dig om sambandet mellan språk och kultur.

Olympiaskolan är återkommande värd för språk- och kulturtävlingen Språkolympiaden, International Language Competition. Det är en språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska som anordnas både för grundskolor och gymnasieskolor. Syftet med tävlingen är att uppmuntra elever till att läsa moderna språk på högre nivå genom att belöna att elever satsar på och blir duktiga på språk. Tävlingen sker utanför det vanliga skolarbetet och ingår inte i betyget.

Bli vår kollega?

På Olympiaskolan arbetar vi målmedvetet för att skapa en vi-känsla där alla känner ett stort ansvar för verksamheten.

Det ska finnas ett naturligt och välfungerande samarbete mellan alla på skolan, allt för att våra elever ska nå sina högt uppsatta mål. Här förväntas du som medarbetare vara med och skapa möjligheter för eleverna att få vara med och påverka. Elevdemokrati och inflytande är en del av skolans kultur.

Som medarbetare på Olympiaskolan är du en del i vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa skolan för varje barn och elev i Helsingborg.

Vill du veta mer?

Läs mer om att arbeta i Helsingborgs stads skolor och se lediga tjänster genom att följa knappen nedan.