Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

På Olympiaskolan finns utbildningar även för dig som är vuxen. Under en del av utbildningstiden lär du dig yrket av våra skickliga lärare och resterande del gör du hos en handledare ute på ett företag i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL ger dig erfarenheter och kontakter som du har nytta av när du söker jobb efter utbildningen. Det händer ofta att man blir anställd på sin APL-plats.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi gärna mer eller ta reda på ytterligare information om vuxenutbildningar här.

Personlig assistent

i kombination med svenska som andraspråk

Personlig assistent på Olympiaskolan är en yrkesutbildning som förbereder dig för ett arbete inom funktionshinderområdet, till exempel daglig verksamhet, särskilt boende eller som personlig assistent. Under utbildningen kommer du att lära dig om olika funktionsnedsättningar, vad de kan innebära för olika individer och vilket stöd dessa individer kan behöva. Du lär dig om mänsklig interaktion och om pedagogiskt ledarskap.

Utbildningen sker till stor del på en arbetsplats (APL).

Kombinationsutbildning innebär att du läser svenska som andraspråk (sva) samtidigt som du lär dig om yrket. Under utbildningen kommer yrkeslärare och sva-lärare arbeta tillsammans för att stärka din yrkesidentitet och språkkunskaper. Utbildningen kan också fungera som en grund för fortsatta studier till olika yrken inom vård- och omsorg. Förutom de kurser där du får betyg, går du också andra kurser som syftar till att stärka din kompetens och anställningsbarhet.

Utbildningens längd: 62 veckor.
Studietakt: 100 %.
Studieort: Olympiaskolan i Helsingborg + APL-plats.
Kursstart: 12 augusti 2024.
Avslutas: v 45 2025.
Sista ansökningsdag är den 9 juni 2024.