Barn- och fritidsprogrammet

Har du ett brinnande intresse för människor? Vill du lära dig om arbetet kring barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska områden? Gillar du möten med människor med olika behov? Vill du bli den ledare som formar barn och unga till goda samhällsmedborgare? Då kommer du passa hos oss på barn- och fritidsprogrammet.

Barn- och fritidsprogrammet är det självklara förstavalet för dig som söker ett yrkesförberedande program. Efter examen har du de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet har du möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier inom dessa områden.

Under dina studier kommer du att utveckla ditt personliga ledarskap och du kommer att få både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du leder en grupp mot uppsatta mål. Här är ditt eget ledarskap i fokus!

Du får en bra grund att stå på

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som finns inom de verksamheter programmet utbildar för. Ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Du får också inblick i kultur, gemenskap och villkor på arbetsplatsen under din APL.

Förutom att du lär dig kommunikation, pedagogik och ledarskap får du lära dig mer kring hälsa och levnadsvanor. Du får lära dig att möta, assistera och stödja barn och ungdomar i deras utveckling.

Du blir förberedd för vidare studier

Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den förbereder dig för vidare studier på yrkeshögskola eller som barnskötare eller elevassistent i skola.

Poängplaner

Poängplaner kommer att kompletteras med kurserna för grundläggande högskolebehörighet.