Barn- och fritidsprogrammet

Vill du lära dig om arbetet kring barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska områden? Gillar du möten med människor med olika behov? Vill du utveckla din ledarroll? Vill du arbeta som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan? Då ska du söka till barn- och fritidsprogrammet.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ges såklart möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Du får en bra grund att stå på

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Denna tid ger dig också en inblick i kultur, gemenskap och villkor på just den plats där ditt lärande är förlagt.

Förutom att du lär dig kommunikation, pedagogik och ledarskap får du lära dig mer kring hälsa och levnadsvanor. Du får lära dig att möta, assistera och stödja barn och ungdomar i deras utveckling.

Du blir förberedd för högskolan

Den inriktning som vi har på Olympiaskolan är pedagogiskt- och socialt arbete och denna ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den förbereder dig för vidare studier på yrkeshögskola eller som barnskötare eller elevassistent i skola.

Poängplaner