Individuella val

Individuellt val ingår i alla gymnasieprogram. Det innebär att du själv kan välja kurser för 200 poäng. Tack vare vårt samarbete med Nicolaiskolan och Tycho Braheskolan har vi möjlighet att erbjuda 50 individuella val-kurser.

Du kan välja en kurs som fördjupar de ämnen du redan har på ditt program, en kurs utanför ditt ordinarie program och på så sätt bredda din kompetens eller en kurs bara för att den låter rolig.

OBS! I listan nedan hittar du innevarande läsårs kursutbud. Kurserna startar bara om tillräckligt många elever väljer dem. Utbudet kan därför variera från år till år.