search
error

Humanistiska programmet

Det humanistiska programmet är för dig som är intresserad av historia, språk, kultur, litteratur och filosofi.

Här får du öva dig i kritiskt tänkande som gör att du kan värdera det du hör och läser som fakta, värderingar eller åsikter. Vi använder skrivandet som arbetsmetod och du kommer att skriva många olika sorters texter under utbildningen. Du väljer mellan de två inriktningarna kultur och språk.

Inriktning kultur

Profil: Kultur och historia

Kulturen påverkar människan och människan påverkar kulturen. Här studerar vi varför vi lever som vi gör, vilka idéer det är som skapat och skapar det samhälle vi har idag. Genom kulturen, litteraturen, filosofin och psykologin förklaras hur människor och platser utvecklas.

Vi utnyttjar regionens möjligheter med kulturutbud och kulturhistoria. Olika kulturinrättningar besöks, både här i Sverige och på andra sidan Öresund. Tidigare år har vi också åkt till Berlin och studerat 1900-talets händelserika historia. Hur det blir när du pluggar hos oss är du med och påverkar.

Inriktning språk

Profil: Språk och internationalisering

Språk öppnar dörrar till hela världen och möjliggör kommunikation över landsgränser. Som humanist på Olympiaskolan läser du två moderna språk samt engelska och latin. Ganska snart kommer du att upptäcka hur olika språkkunskaper förstärker varandra och ökar din förståelse hur språken är besläktade.

Språk är många saker, inte bara förmågan att kunna tala och förstå. Språk är också en kulturbärare då det påverkas av samhället och samhället påverkas av språket. Vi tittar närmare på sambanden, hur det hänger ihop, både igår, idag och imorgon. För att verkligen se sambandet mellan språk och kultur har vi många kontakter med andra länder. Vi samarbetar över nätet och ibland har vi möjlighet att träffas fysiskt. Olympiaskolan har etablerade kontakter med flera länder och ofta välkomnar vi utbytesstudenter.

Poängplaner

Humanistiska programmet

fullscreen
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng År 1 År 2 År 3
Engelska 5 100 100 0 0
Engelska 6 100 0 100 0
Historia 1b 100 100 0 0
Historia 2b 100 0 100 0
Idrott och hälsa 1 100 50 50 0
Matematik 1b 100 100 0 0
Naturkunskap 1b 100 0 100 0
Religionskunskap 1 50 0 0 50
Samhällskunskap 1b 100 100 0 0
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 0 0 100
Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng
Filosofi 1 50 0 0 50
Moderna språk 200 100 100 0
Människans språk 1 100 100 0 0
Individuellt val - se utbud nedan 200 0 100 100
Gymnasiearbete 100 0 0 100

Inriktning Kultur, profil Kultur och historia


Inriktning Språk, profil Språk och internationalisering


Individuellt val för Humanistiska programmet