Humanistiska programmet

Vill du veta mer om mänskligt tänkande, vårt kulturarv och språket som kulturbärare? Titta då närmare på det humanistiska programmet. Här får du fördjupa dig i kultur, språk, litteratur, historia, kulturfilosofi och filosofi.

Förutom att du lär dig mer om språk, filosofi och kultur, får du också öva dig i kritiskt tänkande som gör att du kan värdera det du hör och läser som fakta, värderingar eller åsikter. Vi använder skrivandet som arbetsmetod, och du kommer att skriva många olika sorters texter under utbildningen. Du väljer mellan de två inriktningarna kultur och språk.

Inriktning kultur

Varför lever vi som vi gör? Vilka idéer är det som skapat det samhälle vi har idag? Vi arbetar med kultur, litteratur, filosofi och psykologi för att se hur det förklarar hur människor och platser utvecklas. Kulturen påverkar människan och människan påverkar kulturen.

Vi utnyttjar regionens möjligheter med kulturutbud och kulturhistoria – vi  besöker olika kulturinrättningar, både här i Sverige och på andra sidan Öresund. Tredje året åker vi på en längre resa. Tidigare år har vi i trean också studerat arkitektur i norra Tyskland och stadsutveckling runt Östersjön. Vad det blir när du pluggar hos oss är du med och påverkar.

Inriktning språk

Du har som humanist på Olympiaskolan har möjlighet att läsa flera olika språk – tre språk utöver engelskan – och ganska snart kommer du att upptäcka hur olika språkkunskaper förstärker varandra.

Men språk är många saker. Inte bara förmågan att kunna tala och förstå ett främmande språk. Språk är också en kulturbärare. Språket påverkas av samhället, och samhället påverkas av språket. Vi tittar närmare på sambanden, hur det hänger ihop, både igår, idag och imorgon. För att verkligen se sambandet mellan språk och kultur har vi många kontakter med ungdomar i andra länder. Vi samarbetar över nätet och ibland har vi möjlighet att träffa varandra också. På Olympiaskolan har vi etablerade kontakter med Frankrike, Tyskland, Danmark och Spanien. Språk öppnar dörrar till hela världen.

Poängplaner