Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen finns till för dig som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Målet är att du ska bli behörig till ett nationellt program eller att dina studier ska leda till att du kan börja jobba. På Olympiaskolan kan du välja mellan programinriktat val, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Hos oss på Olympiaskolan har du möjlighet att anpassa din gymnasietid på det sätt som passar dig bäst. När du väljer att gå på ett av våra introduktionsprogram kommer vi att hjälpa dig att klara av dina gymnasiestudier och anpassa studierna utifrån dina behov. Vi fokuserar på att stärka din motivation och ditt självförtroende genom att stötta dig och utveckla din studieteknik.

Tillsammans med din mentor kommer du att följa upp din individuella studieplan. Din studieplan är alltid anpassad efter dig och dina mål. Våra lärare, speciallärare och specialpedagoger finns här för att stötta dig. När du behöver extra hjälp så tveka inte på att be om den.

Tänk på det här när du söker

Om du riskerar att inte bli behörig till ett nationellt program är det viktigt att du har med minst ett introduktionsprogram när du gör ditt gymnasieval. Du kan prata med din studie- och yrkesvägledare på din grundskola för att få hjälp att hitta rätt introduktionsprogram för dig.

Har du frågor?

Det finns olika regler för introduktionsprogrammen som ibland kan vara svåra att förstå. Prata därför alltid med din studie- och yrkesvägledare på din grundskola om du ska söka ett introduktionsprogram och behöver hjälp med din ansökan.

Vill du prata med studie- och yrkesvägledaren på vår skola?

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare patrik.nilsson7@helsingborg.se om du undrar något om introduktionsprogrammen.

Introduktion

Inriktning

IMV, IMA, IMS

Programinriktat val – IMV

Programinriktat val passar dig som vill börja på ett nationellt program, men saknar godkända betyg i alla ämnen som du behöver. På programinriktat val läser du dina gymnasiekurser samtidigt som du läser in de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig. Du måste därför vara beredd på att jobba hårt för att hinna med allt.

På Olympiaskolan kan du läsa programinriktat val på vårt yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet – pedagogiskt och socialt arbete

Individuellt alternativ – IMA

Individuellt alternativ passar dig som behöver en utbildning som anpassas efter dina behov, dina förutsättningar och vad du vill göra i framtiden. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du saknar betyg i, hela eller delar av kurser på nationella program eller till exempel göra praktik. Målet är att du ska kunna gå vidare till en annan utbildning eller kunna börja jobba.

Språkintroduktion – IMS

Språkintroduktion är inriktningen för dig som nyss har kommit till Sverige. Målet med utbildningen är att du ska bli godkänd i svenska som andraspråk för att kunna läsa något annat program på gymnasiet.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng År 1 År 2 År 3
Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng År 1 År 2 År 3