Studenten 2024

Onsdag 5 juni

09.30-11.20 Fotografering och klassaktiviteter (mentortid med klassen) enligt nedan:

SAB3A – 09.30 (Klassaktiviteter i sal 105)

SAB3B, SAS3 – 10.00 (Klassaktiviteter i sal 104)

BF3 – 10.30 (Klassaktiviteter i sal 2018)

HU3 – 11.00 (Klassaktiviteter i sal 102)

Alla

11.20-12.00 Studentlunch sportbar, HU2 serverar

12.00-12.30 Klassaktiviteter

12.30-13.30 Examensaktiviteter i aulan

13.10-13.35 Utspring

13.45 Samlas våra studenter på Olympiaskolan tillsammans med studenterna på Nicolai- och Tycho Braheskolan för gemensam avmarsch till Slottshagen för det traditionella utspringet ner för terasstrapporna.