Vi uppgraderar våra lokaler 2022-2023 och får nya grannar

Vi uppgraderar skolan med bland annat nya fysik- och biologisalar och ny el och ledbelysning för smartare energianvändning i en modern och digitaliserad skola.

Vi får också ny ventilation och nytt vatten och avlopp. Vi byter även golv, innertak och målar om. Under tiden har vi våra lektioner i tillbyggnaden på gården.

Vi startar vårterminen 2024 i våra uppgraderade lokaler. Då välkomnar vi också vår internationella kommunala skola, International school of Helsingborg, som ny granne och vi kommer att dela lokaler. Det ser vi verkligen fram emot.

Nyfiken och vill veta mer? Hör av dig till rektor Jerry