Skolan

På Olympiaskolan fyller vi din unika ryggsäck med kunskap. Våra lärare har det lilla extra engagemanget och utvecklar dina talanger, så att du kan stå på egna ben både nu och i framtiden. Med vår långa erfarenhet av lärande och våra framgångsrika elevers framfart i vidare studier vet vi att du kommer att klara dig väl på högskolan.

Hos oss är du unik

På Olympiaskolan är du unik. Denna känsla får dig att växa eftersom du kan vara dig själv och utveckla dina talanger hos oss.

Demokrati och elevinflytande

Att bry sig om och vilja påverka har länge varit karakteristiskt för Olympiaskolans personal och elever. Hos oss är elevinflytande och demokrati inte bara vackra ord utan en del av skolans kultur.

Oavsett om du är naturvetare, samhällsvetare eller humanist kommer du att efter tre år hos oss att ha med dig goda ämneskunskaper men också ett förhållningssätt till dina studier baserat på engagemang och en vilja att påverka som gör dig extra väl förberedd för livet efter gymnasieskolan.

Kombination av tradition och ny teknik

Olympiaskolan är en gymnasieskola där kan känna spår av stolta traditioner när du rör dig i korridorer och studieutrymmen. Samtidigt finns här naturligtvis ett modernt och välutrustat bibliotek, trådlöst nätverk och datoriserade system som hjälper dig i ditt lärande. Olympiaskolan kan erbjuda dig en bra kombination av traditioner, ny teknik och framförallt kompetenta lärare med djupa ämneskunskaper som vet vad du behöver utveckla för att klara högskolan bra.

Samarbetet med dina lärare och klasskamrater baserat på både lärare och elevers tankar om hur undervisningen blir bäst gör att skoldagarna känns mer som en arbetsplats än en traditionell skola. Vi vill att du trivs – då går det ju bättre med skolarbetet!