search
error

Så här gör vi på Olympiaskolan för att minska smittspridning

Information till elever, vårdnadshavare och personal gällande Covid-19.

Det är allas vårt ansvar att minska smittspridningen. Tänk därför efter en extra gång innan du beger dig ut på morgonen:

  • Känner du dig minsta sjuk? Stanna då hemma.
  • Bor du inom promenad- eller cykelavstånd till skolan? Undvik gärna att använda kollektivtrafik för att minska trängsel.
  • Har du möjlighet att få skjuts till skolan? Åk då hellre bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
  • Åker du först till Helsingborg C för att sedan ta dig vidare med stadsbuss? Passa då på att få in lite extra steg genom att gå till skolan sista biten.

Det är viktigt att du känner dig trygg med att komma tillbaka till skolan. Vi följer myndigheternas rekommendationer för att göra skolan så säker som möjligt, men även här gäller det individuella ansvaret:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Använd handsprit när det inte finns tillgång till tvål och vatten.
  • Håll avståndet till dina klasskamrater och personal.
  • Respektera de åtgärder som skolan vidtar.

Till personal, elev och vårdnadshavare vid Olympiaskolan

Om du tror att du har covid-19 kan du beställa ett självtest. Se länk nedan för mer information.
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/