Samhällsvetenskap

Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt, vad som styr det och hur vi ska fortsätta att bygga ett hållbart samhälle i framtiden? Då kan det samhällsvetenskapliga programmet vara något för dig.

Du väljer samhällsvetenskapsprogrammet med en av de tre inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, information och kommunikation.

Oavsett vilken inriktning du väljer är ett centralt område inom samhällsvetenskapen demokratifrågor, och hos oss kommer du att inte bara förstå den demokratiska processen, utan också få tillämpa den i praktiken. Historia är ett annat centralt ämne, då det historiska sammanhanget är viktigt för att förstå dagens samhälle men också framtida samhällsförändringar. Dessutom får du ett stort utbud av språk på alla nivåer, samt ett stort antal individuellt valbara kurser, antingen om du vill bredda dig eller fördjupa dig.

Här finns engagerade pedagoger, som är väl insatta i högskolans krav och som jobbar med en medveten strategi för att du ska förberedas inför fortsatta studier. Vi ser till att du får arbeta med olika frågeställningar och lära dig att diskutera och formulera olika lösningar. Du kommer att utveckla ditt kritiska förhållningssätt, vilket är viktigt när du ska söka, sovra och bearbeta de stora mängder av information som finns runt om oss alla idag. Du kommer också att få prova på att använda olika samhällsvetenskapliga teorier och metoder under din utbildning hos oss.

Vi tror mycket på att uppmuntra våra elever att åstadkomma något utöver det vanliga skolarbetet. Vi stöttar de elever som engagerar sig i olika projekt för att förverkliga idéer och drömmar.

Allt detta sammantaget gör att du utvecklar kompetenser och skaffar dig goda kunskaper som du har nytta och glädje av hela vägen genom dina studieår, på högskola eller universitet, och förstås genom hela livet. Du träffar också nya vänner med liknande intressen som dina. En studietid som bygger på möten, mångfald och medmänsklighet.

Medier, information och kommunikation

Vill du vara med och utveckla mediesamhället? Kunna använda dig av medier för att påverka? Modern medieteknik utvecklas ständigt och får en allt viktigare roll i samhället. På inriktning Medier, information och kommunikation får du kunskaper både om mediernas roll och om hur man använder sig av medieteknik för att förmedla ett budskap så att det når rätt målgrupp i rätt tid och att den ger avsedd effekt. Vi tittar på hur media påverkar människor individuellt och i grupp, till exempel när det gäller åsikts- och opinionsbildning.

Du kommer att studera journalistik, information, reklam och marknadsföring. Du får också prova på att uttrycka dig både med text, bild och ljud, till exempel fotografera, producera radioprogram, göra en tv-show eller en spelfilm. Du får både teoretiska och praktiska kunskaper och självklart använder vi oss av digital kommunikation och utforskar de sociala medierna.

Här får du lära dig att kommunicera genom medier med andra ungdomar och andra människor. Väljer du den här inriktningen får du också möjlighet att utveckla dina talanger att fotografera, kanske producera radioprogram och göra en TV-show, eller en spelfilm. Du får möta journalister och fotografer som jobbar inom medievärlden, och lyssna till deras berättelser. Medierna utvecklas ständigt och har en allt större och viktigare roll i vårt samhälle. Här tittar vi på hur media påverkar människor både individuellt och i grupp, t ex när det gäller åsikts- och opinionsbildning.

Du kommer att studera journalistik, information, reklam och marknadsföring. Du får också prova på praktiska uppgifter i skrivande, fotografering och interaktiva medier. Du kommer att väcka din känsla för samhällsutveckling. Du kommer att efterhand bli allt skickligare i att utnyttja olika medier som fotografi, journalistik, information och marknadsföring för att påverka andra människor och kanske ändra deras åsikter.

Genom att kombinera ett samhällsprogram med en medieinriktning öppnar du upp hela din framtid. Du stänger inga dörrar, istället öppnar du möjligheten att kombinera olika yrken och arbetsområden. Kanske börjar ditt arbetsliv just här och nu.

Beteendevetenskap

Om du är intresserad av hur människor fungerar, som individer och i grupper, organisationer och samhälle, och vill förstå hur det påverkar samhällsutvecklingen är inriktning Beteendevetenskap något för dig. Här handlar det mycket om kommunikation, lärande och ledarskap. På Olympiaskolan finns två olika profiler att välja mellan: ledarskap och kommunikation och samspel. Båda leder vidare mot universitet och högskola.

Profil ledarskap SOS

Här är ditt eget ledarskap i fokus. Under dina studier kommer du att utveckla ditt personliga ledarskap, och du kommer att få både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du leder en grupp mot uppsatta mål. SOS står för säkerhet, organisation och samarbete, som är viktiga ledord genom utbildningen. Denna profil är en av våra mer äventyrliga och delvis mer fysiskt krävande utbildningar. Du kommer att få utveckla dina ledarskapsförmågor också utanför skolan, och vi samarbetar med olika uniformsyrken som till exempel polisen, kustbevakningen och försvarsmakten. I utbildningen ingår hela veckor ute i fält och många olika övningar som kräver ett aktivt deltagande. Allt för att öva på både gruppdeltagarskap och ledarskap. Vi bjuder också in gästföreläsare, åker på studiebesök och läser teori om grupputveckling och ledarskap.

Profil kommunikation och samspel

Här kopplar vi samhällsutvecklingen till det mänskliga samspelet och studerar människans beteende, både som individ och i grupp. Det handlar om beteendevetenskap med sociologi och psykologi som grund. Du får utveckla din förmåga att samarbeta och kommunicera, och får god kunskap om och förståelse för mänskligt samspel. Förmågan att utveckla relationer också i professionella sammanhang har stor betydelse. Därför samarbetar vi med både universitet och högskola, främst Campus Helsingborg, och med ideella organisationer och offentlig förvaltning. Är du intresserad av lärande och personlig kompetensutveckling och tänker dig ett framtida yrke där människan står i centrum, då är det här rätt utbildning för dig.

Samhällsvetenskap

Tänker du dig en framtid där du arbetar med samhällsfrågor och internationella perspektiv är detta utbildningen för dig. Här kommer du att få möjlighet att både bredda och fördjupa din förståelse av olika samhällsfrågor. Du får lära dig att göra vetenskapliga undersökningar och analysera resultaten. Vi tittar närmare på komplicerade samhällsfrågor, vrider och vänder på dem, undersöker hur det gick till och vad som kunde ha påverkat utvecklingen. Vi utgår från dagsaktuell samhällsdebatt och varvar det med analyser av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, både i Sverige och i resten av världen.

Du får en internationell profil på inriktningen och kan fördjupa dig extra inom områden som du är intresserad av. Kanske är det freds- och konflikthantering? Eller globala klimatfrågor? Vi har kontakter både i Sverige och utomlands som du kan använda dig av för att till exempel förbereda och göra research inför ditt gymnasiearbete. Vi har etablerade kontakter i hela världen, bland annat med Uganda, Gambia, Kina, Indien, Frankrike, England, Tyskland, Spanien, Irland, Polen och Kosovo. Givetvis också med Helsingborgs vänorter Alexandria nära Washington i USA, Dubrovnik i Kroatien, Pärnu i Estland och vår närmsta granne Helsingör.

Poängplan

Samhällsvetenskapsprogrammet