Samhällsvetenskapsprogrammet

Det samhällsvetenskapliga programmet är det självklara förstavalet för dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och fungerar.

Samhällsvetenskapliga programmet ger dig:

  • Förståelse för samhället i tid och rum
  • Bred allmänbildning
  • Goda kunskaper för universitet och högskolan
  • Fördjupade kunskaper i moderna språk

Vi erbjuder dig tre profiler:

  1. Beteendevetenskap: Psykologi och media
  2. Beteendevetenskap: Kriminologi och ledarskap
  3. Samhällsvetenskap: Statsvetenskap – Europa och omvärlden

Beteendevetenskap: Psykologi och media

Journalistik och psykologi är profilen för dig som vill ha ett framtida yrke där människan står i centrum. Kommunikation är viktigt för att du ska lyckas, både i privatlivet och i yrkeslivet. På utbildningen får du utveckla din förmåga att samarbeta och kommunicera. Vår kontakt med universitet och organisationer ger goda möjligheter för din framtid. När du har språket i din hand så känner du dig trygg att framföra dina åsikter och värderingar i en föränderlig värld.

På profilen Journalistik och psykologi kopplar du samhällsutvecklingen till det mänskliga samspelet och studerar människans beteende med hjälp av sociologin och psykologin. Din journalistiska förmåga utvecklar du genom att producera poddar och skriva artiklar och krönikor i skolans tidning Olympianen. 

Beteendevetenskap: Kriminologi och ledarskap

Denna profil är en av våra mer äventyrliga på programmet. Under dina tre år kommer du studera kriminologiska teorier och utveckla dina ledarskapsförmågor. Vi samarbetar bland annat med Polisen, Försvarsmakten, rätts- och domstolsväsendet. I utbildningen ingår föreläsningar, studiebesök, workshops och fältverksamhet. 

Under studietiden utvecklar du kompetenser kring lag och rätt och personligt ledarskap. Du kommer att få kunskaper om brottorsaker, rättspsykologi och polisens brottsbekämpning. Du kommer även att få teoretiska och praktiska kunskaper om hur du leder en grupp mot uppsatta mål.

Nyttan av ledarskap finns i hela din framtid och ger goda förutsättningar för fortsatta studier och arbete. Framtida yrken att studera mot kan vara; advokat, åklagare, kriminalvårdare, polis, kriminolog, Human Resources och officer.

Samhällsvetenskap: Statsvetenskap – Europa och omvärlden

Statsvetenskap – Europa och omvärlden är profilen för dig som har siktet tydligt inställt på högskolestudier. Du studerar komplexa samhällsfrågor, deras historia och framtida utveckling.

Nyhetsbevakning är en viktig komponent. Vi utgår från dagsaktuell samhällsdebatt och varvar det med analyser av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i Sverige, Europa och världen.

Du får möjlighet att både bredda och fördjupa din förståelse av olika samhällsfrågor. Du lär dig ett vetenskapligt förhållningssätt när du fördjupar dig inom ämnena samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap. Du lär dig att uttrycka dig effektivt och korrekt i tal och skrift i olika sammanhang.

Vi arbetar med organisationen Europa Direkt och du har möjlighet att bli EU-juniorambassadör. Du får även tillfälle att delta i rollspel med FN och EU som förebilder.

Allt detta ger dig verktyg att arbeta med samhällsfrågor lokalt och globalt.

Är du intresserad av en annan samhällsprofil?

Filbornaskolan: Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap 

Nicolaiskolan: International Social Science – samhällsvetenskapsprogrammet på engelska med svensk kursplan

Poängplaner