search error_outline

Samhällsvetenskapsprogrammet

Det samhällsvetenskapliga programmet är för dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig:

  • Människan i samhället i tid och rum
  • Bred allmänbildning
  • Goda grunder för högskolan
  • Moderna språk viktigt i dagens globaliserade värld
  • Många utbildningsvägar öppna efter gymnasiet

Vi erbjuder dig tre profiler:

  1. Beteendevetenskap: Journalistik och psykologi
  2. Beteendevetenskap: Kriminologi och ledarskap
  3. Samhällsvetenskap: Statsvetenskap – Europa och omvärlden

Beteendevetenskap: Journalistik och psykologi

Journalistik och psykologi är profilen för dig som vill ha ett framtida yrke där människan står i centrum.  Kommunikation är viktigt för att du ska lyckas, både i privatlivet och i yrkeslivet. På utbildningen får du utveckla din förmåga att samarbeta och kommunicera. Vår kontakt med universitet och organisationer ger goda möjligheter för din framtid. När du har språket i din hand så känner du dig trygg att framföra dina åsikter och värderingar i en föränderlig värld.

På profilen Journalistik och psykologi kopplar du samhällsutvecklingen till det mänskliga samspelet och studerar människans beteende med hjälp av sociologin och psykologin. Din journalistiska förmåga utvecklar du genom att göra poddar och skriva artiklar och krönikor i skolans tidning Olympianen. 

Beteendevetenskap: Kriminologi och ledarskap

Denna profil är en av våra mer äventyrliga med mer fysisk aktivitet och med mer idrott.  Under dina tre år kommer du studera kriminologiska teorier och utveckla dina ledarskapsförmågor. Vi samarbetar bland annat med Polisen, Försvarsmakten, rätts- och domstolsväsendet. I utbildningen ingår föreläsningar, studiebesök, workshops och fältverksamhet. 

Under studietiden utvecklar du kompetenser kring lag och rätt och personligt ledarskap. Du kommer att få kunskaper om brottorsaker, rättspsykologi och polisens brottsbekämpning. Du kommer även att få teoretiska och praktiska kunskaper om hur du leder en grupp mot uppsatta mål.

Nyttan av ledarskap finns i hela din framtid och ger goda förutsättningar för fortsatta studier och arbete. Framtida yrken att studera mot kan vara; advokat, åklagare, kriminalvårdare, polis, kriminolog, Human Resources och officer.

Samhällsvetenskap: Statsvetenskap – Europa och omvärlden

Denna profil är för dig som har siktet tydligt inställt på högskolestudier. I dagens globala värld studerar vi komplexa samhällsfrågor, undersöker dess historia och framtida utveckling.

Nyhetsbevakning är vår huvudingrediens. Vi utgår från dagsaktuell samhällsdebatt och varvar det med analyser av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i Sverige, Europa och världen.

Du får möjlighet att både bredda och fördjupa din förståelse av olika samhällsfrågor. Du lär dig ett vetenskapligt förhållningssätt när du fördjupar dig inom ämnena samhällsvetenskap, historia, geografi och religionskunskap. Du lär dig att uttrycka dig effektivt och korrekt i tal- och skrift i olika sammanhang.

Vi arbetar med organisationen Europa Direkt och du har möjlighet att bli EU-juniorambassadör. Du får även tillfälle att delta i rollspel med FN och EU som förebilder.

Allt detta ger dig verktyg att arbeta med samhällsfrågor lokalt och globalt.

Är du intresserad av en annan samhällsprofil?

Filbornaskolan: Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap 

Poängplaner