Samhällsvetenskap

Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt, vad som styr det och hur vi ska fortsätta att bygga ett hållbart samhälle i framtiden? Då kan det samhällsvetenskapliga programmet vara något för dig.

Du väljer samhällsvetenskapsprogrammet med en av de tre inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, information och kommunikation.

Oavsett vilken inriktning du väljer är ett centralt område inom samhällsvetenskapen demokratifrågor, och hos oss kommer du att inte bara förstå den demokratiska processen, utan också få tillämpa den i praktiken. Historia är ett annat centralt ämne, då det historiska sammanhanget är viktigt för att förstå dagens samhälle men också framtida samhällsförändringar. Dessutom får du ett stort utbud av språk på alla nivåer, samt ett stort antal individuellt valbara kurser, antingen om du vill bredda dig eller fördjupa dig.

Här finns engagerade pedagoger, som är väl insatta i högskolans krav och som jobbar med en medveten strategi för att du ska förberedas inför fortsatta studier. Vi ser till att du får arbeta med olika frågeställningar och lära dig att diskutera och formulera olika lösningar. Du kommer att utveckla ditt kritiska förhållningssätt, vilket är viktigt när du ska söka, sovra och bearbeta de stora mängder av information som finns runt om oss alla idag. Du kommer också att få prova på att använda olika samhällsvetenskapliga teorier och metoder under din utbildning hos oss.

Vi tror mycket på att uppmuntra våra elever att åstadkomma något utöver det vanliga skolarbetet. Vi stöttar de elever som engagerar sig i olika projekt för att förverkliga idéer och drömmar.
Allt detta sammantaget gör att du utvecklar kompetenser och skaffar dig goda kunskaper som du har nytta och glädje av hela vägen genom dina studieår, på högskola eller universitet, och förstås genom hela livet. Du träffar också nya vänner med liknande intressen som dina. En studietid som bygger på möten, mångfald och medmänsklighet.

Kommunikation

(Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation)

Kommunikation är viktigt för att lyckas, både i privatlivet och yrkeslivet. Här får du får utveckla din förmåga att samarbeta och kommunicera. Är du intresserad av lärande och personlig kompetensutveckling och tänker dig ett framtida yrke där människan står i centrum, då är det här rätt utbildning för dig.

Här kopplar vi samhällsutvecklingen till det mänskliga samspelet och studerar människans beteende, både som individ och i grupp. Det handlar om beteendevetenskap med sociologi och psykologi som grund. Du får utveckla din förmåga att samarbeta och kommunicera, och får god kunskap om och förståelse för mänskligt samspel. Förmågan att utveckla relationer också i professionella sammanhang har stor betydelse. Därför samarbetar vi med både universitet och högskola, främst Campus Helsingborg, och med ideella organisationer och offentlig förvaltning. Är du intresserad av lärande och personlig kompetensutveckling och tänker dig ett framtida yrke där människan står i centrum, då är det här rätt utbildning för dig.

För att bli goda kommunikatörer arbetar vi aktivt med olika media. Vi har en egen skoltidning Olympianen för att lära oss att uttrycka oss i text och vi har en egen podd Olympodden i vilken vi medverkar och diskuterar allt från samhällsfrågor och europaval till fotboll och melodifestivalen.

Ledarskap

(Beteendevetenskap)

Vill du bli ledare inom uniformsyrken, föreningsliv eller i ett företag? Eller varför inte bara bli bäst på att leda dig själv?

Oavsett vilken bransch du i framtiden arbetar inom kommer din ledarskapsförmåga att vara en nyttig egenskap att ha med dig. Kanske arbetar du upp dig till en chefsposition eller blir din första utmaning just ett arbete med ledarskap i fokus. Kanske du är ledare i en ideell organisation på fritiden. Nyttan av ledarskap finns i hela din framtid.

Här är ditt eget ledarskap i fokus. Under dina studier kommer du att utveckla ditt personliga ledarskap, och du kommer att få både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du leder en grupp mot uppsatta mål. Denna profil är en av våra mer äventyrliga och delvis mer fysiskt krävande utbildningar. Du kommer att få utveckla dina ledarskapsförmågor inom och utanför skolan, och vi samarbetar med företag, förening och olika uniformsyrken som till exempel polisen, kustbevakningen och försvarsmakten. Detta för att ge dig insyn i och stärka dina egna ledarskapsförmågor. I Utbildningen ingår hela veckor ute i fält, föreläsningar, studiebesök och workshops det vill säga många olika övningar som kräver ett aktivt deltagande. Allt för att öva på både gruppdeltagarskap och ledarskap.

Samhällsvetenskap

(Samhällsvetenskap)

Vill du bli journalist, statsvetare, jurist, klimatstrateg, internationell ekonom, lärare i samhällsämnen, diplomat eller omvärldsanalytiker? Du som är intresserad av hur samhället fungerar på djupet, både i och utanför Sverige, som brinner för klimatfrågor, frågor om mänskliga rättigheter och som vill kunna påverka morgondagens värld har kommit rätt!

Tänker du dig en framtid där du arbetar med samhällsfrågor på olika sätt är detta utbildningen för dig. Här kommer du att få möjlighet att både bredda och fördjupa din förståelse av olika samhällsfrågor. Du får lära dig att göra vetenskapliga undersökningar och analysera resultaten.
I dagens globala värld studerar vi komplicerade samhällsfrågor, vrider och vänder på dem, undersöker orsaker och vad som kunde ha påverkat utvecklingen. Vi utgår från dagsaktuell samhällsdebatt och varvar det med analyser av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, både i Sverige och i resten av världen.

Kanske är det freds- och konflikthantering, mänskliga rättigheter, eller globala klimatfrågor som är ditt stora intresse? Här fördjupar du dig inom ämnena samhällsvetenskap, historia, geografi och religionskunskap. Hos oss får du också möjlighet att träffa föreläsare från olika organisationer som arbetar med internationella frågor. Att kunna uttrycka sig effektivt och korrekt i tal- och skrift i olika sammanhang och på flera språk får du också träna dig i. Olika språk är en del av dina verktyg. Du får tillfälle att delta i rollspel med FN och EU som förebilder. Allt detta ger dig verktygen att arbeta med samhällsfrågor lokalt och globalt.

Inriktningen har siktet tydligt inställt på högskolestudier i allt vi gör och vi ger dig en stabil grund att stå på när du kommer till högskolan.

Poängplaner

Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning beteendevetenskap SAB Profil Kommunikation

Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning samhällsvetenskap SAS Profil Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning beteendevetenskap SAB Profil LEDARSKAP LED (SOS)

Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning medier, information och kommunikation SAM Profil Kommunikation