Utmanande lärmiljöer är stark drivkraft för elever

Eleverna i årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammets räddningsprofil laddar för sin största och mest realistiska räddningsinsats hittills. Det är dags för rökdykning med full utrustning på Brandorama.

Noggranna förberedelser är i full gång i omklädningsrummet på Brandorama. Tjocka, brandsäkra overaller och jackor kompletteras med stövlar, handskar och hjälmar med radio i. De tolv eleverna tar fram lufttuber och ansiktsmasker och kontrollerar att de fungerar som de ska. De hjälps åt att kolla varandras klädsel så att det är tätt.

– Det känns spännande och kul, det här är ju vår största insats hittills med eld och rök, säger en av eleverna, som heter Axel. Det vill till att utrustningen fungerar.

Läraren Sandra Wuopio går igenom insatsen, delar in eleverna i grupper om två rökdykare och en ledare.

– Tänk nu på att jobba som vi lärt: kyla brandgasen, håll låg position och ta skydd. Sökteknik lärde ni er i tvåan, använd er av det.

– Vad är syftet med dagens övning, frågar en elev.

– Att rädda liv!

Varvar teori med praktik

Sandra berättar att dagens insats är ett test på allt eleverna lärt sig innan, under åren på räddningsprofilen. Redan i ettan läste de om trafikolyckor och sjukvård och senare om hur eld kan bete sig under ett brandförlopp.

– Det var mer teori i början, nu ska det som de lärt sig omsättas i praktik.

Samtidigt tas erfarenheter från övningar med in i klassrummet. Efter en övning diskuterar och analyserar eleverna och läraren hur de har agerat.

– Vi jobbar mycket med att filma och tittar på filmerna i efterhand. Då kan eleverna själva se hur de agerat och reflektera över vad de eventuellt kunde gjort annorlunda.

Psykologi som ledarskap, gruppdynamik och krishantering är en stor och viktig del av utbildningen, både i klassrummet på Olympiaskolan och på Brandorama.

”På riktigt”

Nu är det på riktigt, nästan. Eleverna har kopplat ihop brandslangar, dubbelkollat varandras kläder och utrustning. Första gänget går in. De ska söka av, eventuellt hitta en docka att rädda och sen släcka elden.

Axel, Lina och Jakob är bland de första som kommer ut.

– Det var kul, säger Axel. Och stressande och spännande.

– Det var helt mörkt där inne, och vi fick känna oss fram, berättar Lina. Man håller sig i väggen och söker av rum efter rum för att hitta människor. Och varmt! Det är ju eld och det blir ännu varmare av vattenångan.

Elevernas entusiasm går inte att ta miste på. Jakob berättar att det som lockade honom till utbildningen var kombinationen teori och praktik och att få utmana sig själv fysiskt. Alla tre är överens om vinsten med att lära i miljöer som är så lika verkligheten som möjligt.

– Då får man direkt återkoppling på det man lärt sig i skolbänken, säger Jakob. Att det sen är lite farligt ger bara en kick.

Trötta, smutsiga men glada avslutar eleverna övningen.

– Miljön var ju ny i dag, de har aldrig varit just på den här platsen innan och så är det ju första gången de släcker riktig eld, säger Sandra. Det är fysiskt ansträngande också, man måste vara beredd på att ta i på den här inriktningen. Och så behöver man vara lite envis.

Så hur tycker du det gått för eleverna i dag?

– Det har gått bra i dag. Men de blir lite nervösa av att det är riktig eld. Man vet aldrig vad man möter där inne!