Naturvetenskapsprogrammet

Vill du göra experiment i kemi och fysik? Tycker du om matematik och biologi? På naturvetenskapsprogrammet får du möjlighet att hitta svar på många spännande frågor om hur vår värld fungerar.

Här får du utveckla din förmåga att tänka kritiskt, hitta logiska förklaringar och arbeta med naturvetenskapliga metoder. Matematiken genomsyrar flera av programmets ämnen. Du väljer naturvetenskapsprogrammet med en av de två inriktningarna Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle.

Inriktning naturvetenskap

Här går vi på upptäcktsfärd i universum och i de små cellerna som är livets byggstenar. Vi lägger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi.

Profilen Kriminalteknik CSI (Crime Scene Investigation) genomsyrar hela din utbildning, från biologi och kemi till historia och engelska. Genom experiment och verkliga fall inom kriminalteknik utvecklar du din laborativa kompetens, exempelvis i arbetet med DNA-analys, fingeravtryck och blodspår. Du lär dig observera omgivningen med ett kritiskt granskande öga och dra slutsatser på vetenskaplig grund. Kriminalteknik är ett verktyg som ger dig färdigheter för framtiden om du vill arbeta inom bioteknik och biokemi som forensiker, forskare, läkemedelsutvecklare, eller molekylärbiolog.

Eleverna löser fallet – följ med  lärare och elever på en lektion (artikel)

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Här lägger vi till ett samhällsvetenskapligt perspektiv till naturvetenskapen, till exempel miljöpolitiska frågor. Du får en förståelse för hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och påverkar vårt samhälle. Vi tittar närmare både på den lokala politiken, och på internationella maktcentra som EU och FN och dess beslutsvägar.

Profilen Hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig) ger dig en gedigen naturvetenskaplig grund samtidigt som profilen gör dig väl förberedd att fatta framtida beslut kring hållbarhet. Genom utbildningen blir du en del av lösningen till världens hållbarhetsutmaningar.

Hela utbildningen utgår ifrån FN:s 17 globala mål och du får förståelse för din omvärld, livcykelanalys, biologisk mångfald, samhällsplanering, cirkulär ekonomi och globala perspektiv. Du jobbar med teorier och laborationer både i och utanför labbsalen, exempelvis laborerar du i Helsingborgs hamn.

Vi samarbetar med flera organisationer, universitet, myndigheter och företag så att din utbildning ständigt är aktuell.

Är du intresserad av en annan naturprofil?

Naturvetenskap och samhälle på Tycho Braheskolan: ett samhällsvetenskapligt perspektiv på naturvetenskapen

Medicinprofil på Tycho Braheskolan: för dig som siktar på en framtid inom det medicinska området

Särskild variant med musikinriktning på Tycho Braheskolan: för dig som har ett stort musikintresse

Idrott på Filbornaskolan: Satsa på både studier och idrott

Poängplaner