Naturvetenskap

Vill du göra experiment i kemi och fysik? Tycker du om matematik och biologi? På naturvetenskapsprogrammet får du möjlighet att hitta svar på många spännande frågor om hur vår värld fungerar.

Här får du utveckla din förmåga att tänka kritiskt, hitta logiska förklaringar och arbeta med naturvetenskapliga metoder. Matematiken genomsyrar flera av programmets ämnen.

Inriktning naturvetenskap

Här går vi på upptäcktsfärd i universum och i de små cellerna som är livets byggstenar. Vi lägger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Det ger dig en mycket god grund att stå på om du ska fortsätta studera naturvetenskap och teknik.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Här lägger vi till ett samhällsvetenskapligt perspektiv till naturvetenskapen, till exempel miljöpolitiska frågor. Du får en förståelse för hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och påverkar vårt samhälle. Vi tittar närmare både på den lokala politiken, och på internationella maktcentra som EU och FN och dess beslutsvägar.

Praktisk undervisning

Utöver den vanliga naturvetenskapliga teoretiska undervisningen kommer du att arbeta med många praktiska övningar. Det gör vi på Brandorama på Berga. Här får du delta i riktiga övningar som att släcka bränder och rökdyka. Du får också chans att delta i större övningar som räddningstjänsten håller i, och då samarbeta med polis och ambulans, eller kanske med kustbevakningen om vi övar på havet. Det finns också möjlighet till samarbete med andra organisationer så att du får öva fältsjukvård och överlevnad med mera.

Du kommer också att läsa psykologi kopplat till räddning, för att du ska få en förståelse för hur du och andra reagerar i en krissituation. Du övar dig i att göra kritiska iakttagelser och tolka händelser och redovisa resultat. Under utbildningens gång märker du hur mycket av naturvetenskapens logik som återfinns i vardagen.

Utbildningen är bred och banar väg för många framtidsyrken som handlar om att förbättra människors liv, miljö och hälsa. Vi kommer att göra intressanta studiebesök, och göra besök på högskolor där du får lyssna på föreläsningar runt de senaste forskningsrönen. Efter utbildningen är du väl rustad att gå vidare till högskolestudierna.

Poängplaner