Naturvetenskapsprogrammet

Det här är programmet för dig som älskar naturvetenskap. Vi erbjuder dig en av Sveriges bäst utrustade gymnasieskolor för laborationer i både kemi, fysik och biologi. Vår kemisal är Helsingborgs modernaste laborationssal.

Du får ta del av olika samarbeten med högskolor och universitet, spännande föreläsningar och vara med på diverse studiebesök. Hos oss möter du lärare som följer utvecklingen inom programmets kurser. Lärarna utmanar och leder dig till självständigt lärande som kommer hjälpa dig i dina fortsatta studier.

Här utvecklar du din förmåga att tänka kritiskt och arbeta med naturvetenskapliga metoder för att hitta svaren på många spännande frågor om hur vår värld fungerar. Du lär dig göra vetenskapliga undersökningar och analysera resultaten när du fördjupar dig inom ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Genom utbildningen blir du en del av lösningen till världens hållbarhetsutmaningar.

På Olympiaskolan erbjuder vi två profiler inom det naturvetenskapliga programmet. Båda profilerna ger dig en gedigen grund för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskap på högskolan.

  1. Naturvetenskap: Kriminalteknik/CSI (Crime Scene Investigation)
  2. Naturvetenskap och samhälle: Klimat och hållbarhet

Naturvetenskap: Kriminalteknik/CSI (Crime Scene Investigation)

Profilen genomsyrar hela din utbildning, från biologi och kemi till historia och engelska. Genom experiment och verkliga fall inom kriminalteknik utvecklar du din laborativa kompetens, exempelvis i arbetet med DNA-analys, fingeravtryck och blodspår. Du lär dig observera omgivningen med ett kritiskt granskande öga och dra slutsatser på vetenskaplig grund. Kriminalteknik är ett verktyg som ger dig färdigheter för framtiden om du vill arbeta inom tandvård, vård, djurvård, bioteknik och biokemi som läkare, sjuksköterska, veterinär, forensiker, forskare, läkemedelsutvecklare, eller molekylärbiolog.

Eleverna löser fallet – följ med  lärare och elever på en lektion (artikel).

Naturvetenskap och samhälle: Klimat och hållbarhet

Här får du ett samhällsvetenskapligt perspektiv som kompletterar det naturvetenskapliga. Du kommer exempelvis att arbeta med aktuella klimatpolitiska frågor där juridik och samhällsplanering tillsammans med naturvetenskap skapar helheten.

Profilen ger dig en gedigen naturvetenskaplig grund samtidigt som den gör dig väl förberedd att fatta framtida beslut kring hållbar utveckling med särskilt fokus på klimatfrågor. Utbildningen ger dig en djup förståelse för din omvärld, klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar samhällsplanering med ett globalt perspektiv. Du jobbar med laborationer och teorier i och utanför labbsalen. Vi samarbetar med organisationer, universitet, lokala myndigheter och företag så att din utbildning ständigt är aktuell.

Är du intresserad av en annan naturprofil?