Språkintroduktionsprogrammet

För dig som nyanländ finns språkintroduktion som hjälper dig att bli behörig till gymnasieskola eller annan utbildning.

Syfte och mål

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever gå språkintroduktion.

Antagning

Inom språkintroduktionen i Helsingborg används placeringsbeslut. Elev önskar plats men placeras på skola av antagningen.

Plan för utbildning

Länk till plan för utbildning – språkintroduktionen

Vill du veta mer?

Kontakta biträdande rektor för språkintroduktionsprogrammet eller vår studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Kontakt.