Programinriktat val profil barn och fritid

Är du intresserad av barn- och fritidsprogrammet men saknar några ämnen från grundskolan? Då kanske introduktionsprogrammet programinriktat val profil barn och fritid är något för dig.

Syfte och mål

På Olympiaskolan integrerar vi introduktionsprogrammet programinriktat val med det högskoleförberedande barn- och fritidsprogrammet. Detta innebär att du från start kan påbörja dina kurser inom programmet även om du fortfarande saknar behörighet för programmet. Efter tre-fyra år har du full behörighet att söka dig vidare inom ditt yrke eller till högskola.

Programinriktat val präglas i hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. För varje elev upprättas det en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerlig följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.

Utbildningens längd

Studierna läggs upp individuellt på tre till fyra år. Första året fokuserar studierna på det eller de ämnen du saknar från grundskolan.

Vill du veta mer?

Kontakta biträdande rektor för barn- och fritidsprogrammet eller vår studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Kontakt.