Individuellt alternativ profil naturvetenskap

Är du intresserad av naturvetenskapsprogrammet men saknar några ämnen från grundskolan? Då kanske introduktionsprogrammet individuellt alternativ naturvetenskap är något för dig.

Syfte och mål

På Olympiaskolan integrerar vi introduktionsprogrammet individuellt alternativ med det högskoleförberedande Naturvetenskapsprogrammet. Detta innebär att du från start kan påbörja dina kurser i matematik, fysik och kemi även om du fortfarande saknar behörighet för Naturvetenskapsprogrammet. Efter fyra år har du full behörighet att söka dig vidare till högskola.
Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. För varje elev upprättas det en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerlig följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.
Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering.

Längd

Studierna är totalt upplagda på fyra år. Första året fokuserar studierna på det eller de ämnen du saknar från grundskolan, men du läser också hela kursen matematik 1c och startar upp flera andra gymnasiekurser. Andra året avslutas de från åk 1 påbörjade kurserna. Under år tre och fyra går du helt i en naturvetenskapsklass och läser kurserna med klassen i normal takt.

Kontaktpersoner

Anders Nilsson, Rektor
Telefon: 042-102201

Jeanette Jonasson
Telefon: 042-102214