Olympia bjuder in världen

Pannor i veck, gestikulerande kroppsspråk, koncentration och allvar. Syrienkrisen och migration är i fokus när Olympiaskolan har elever från Spanien, Italien, Danmark och Tyskland på besök i ett internationellt samarbete.

– Att resa, träffa nya människor och se vad de tycker och tänker om saker och ting är det bästa sättet att lära sig, tycker Kaltrina Istrefaj som går i åk 2 på humanistiska programmet.

Hon och hennes klasskamrater på humanistiska programmet och på samhällsvetenskapsprogrammets mediainriktning samarbetar med elever från fyra olika skolor i Spanien, Italien, Danmark och Tyskland. I höstas var en grupp elever och lärare i Bilbao i Spanien och nu i vår har turen kommit till Helsingborg och Olympiaskolan. Temat för utbytet är migration med utgångspunkt i de olika ländernas perspektiv. Eleverna får bland annat arbeta med olika case där de får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra i hur de olika länderna arbetar med migration.

[hbg-gallery 325]

Mötet med andra kulturer öppnar ögonen

Samarbetet är ett av två EU-projekt inom ramarna för Comenius som just nu är aktuella på skolan.
– Vi är överlag mycket intresserade av att driva internationella projekt på Olympiaskolan. Möten med andra kulturer öppnar ögonen och tar världen till Olympia för en stund, säger biträdande rektor Gunilla Gunnarsson. Utöver att eleverna växer av erfarenheten så får de också en annan ingång till ämnena. Huvudspråket under utbytena är alltid engelska, men även språk som spanska, tyska och Italienska hörs mellan varven. Samhällskunskap, språk och historia är ämnen som får mycket plats under de internationella projekten. Att lära sig om ett annat lands politiska system på plats är en helt annan sak än att läsa om det i en bok. Likaså om du ska förklara ditt lands politiska system för en person från ett annat land.

Kopplar till examensmålen

– Vi ser alltid till att koppla alla våra internationella utbyten till examensmålen. Dessutom ger dessa utbyten eleverna väldigt mycket utifrån en personlig vinkel. Många av eleverna reser för första gången på egen hand. De lär sig att ta ansvar och kommer också många gånger närmre sina lärare och klasskamrater, säger Gunilla.

Om du vill veta mer om Olympiaskolans internationella samarbeten kontakta rektor Anders Nilsson eller biträdande rektor Annica Persson.