Historiens vingslag på Pålsjö kyrkogård

Ett brittiskt flygplan skadeskjuts av tyskt luftvärn i Danmark och kraschar i sundet. Ett fartyg förliser under en storm och helsingborgare hör rop på hjälp från sundet.

Några av soldaterna överlever, däribland en brittisk soldat som klamrat sig fast vid en sten vid Vikingsstrand. 3000 personer går på soldaternas begravning på Pålsjö kyrkogård.

Eleverna som läser historia på Olympiasskolan står nu på just denna plats. De lyssnar med sänkta huvuden när läraren Jonas Nilsson läser ur tidningsartiklar från krigsåren 1939–1945. Han spelar från sin telefon upp ”Vår gud är oss en väldig borg”, den psalm som spelades på begravningen för över 70 år sedan. På Pålsjö kyrkogård vilar brittiska soldater och tyska soldater från de två världskrigen.

– Här finns ett lugn. Vi visar respekt för de döda. Det blir en annan upplevelse än i en skolsal. Man förstår att detta faktiskt hänt här i Helsingborg och att det inte bara är en del av historielektionen, säger Alfred Ernst, som går första året på samhällsprogrammet.

– Man kan jämföra det med ett praktiskt program på gymnasiet, i stället för att bara lära oss teori får vi komma ut i verkligheten, säger Jonatan Wig, som går första året på humanistprogrammet.

Lovisa Thelin Troedsson, även hon första året på humanistprogrammet, håller med:

– Man lär sig mycket bättre av att ge sig ut och besöka en krigskyrkogård än att bara läsa om det.

Bra historiska källor

Eleverna får lyssna till tidningsartiklar om de tyska soldater som vilar på kyrkogården. Det blir tillfälle att diskutera källkritik.

– Dagstidningar är ofta bra historiska källor. Men var journalisterna helt oberoende, frågar Jonas eleverna.

– Nej, de var tvungna att få informationen från någon, säger en av eleverna.

– Ja, man ska hålla i minnet att HD under andra världskriget var förhållandevis tyskvänligt. Medan socialdemokratiska tidningen var av motsatt uppfattning, säger Jonas Nilsson och konstaterar att i fallet med skeppsbrottet var HD:s journalist själv ett ögonvittne, en förstahandskälla.

Framför varje brittisk gravsten står färska snittblommor i en vas, ett tecken på att Storbritannien inte glömt andra världskrigets offer. Något som Olympiaskolans elever inte heller lär göra i första taget.