På Olympiaskolan får du vara den du är!

På Olympiaskolan finns ett stort elevinflytande och elevrådet har många olika kommittéer. Ett av de senaste tillskotten är jämställdhetskommittén Jämlikhetsplanet, som samhällseleven Jakob Amnér har varit med och startat.

 – Elevengagemang är viktigt. Det är viktigt att ta tillvara på och prioritera elevers intresse. Eleverna är en stor del av skolan och därför en grupp som borde prioriteras. Vi vill trivas och ha en givande skoltid. Genom elevrådet blir vår röst hörd och vi får vara en del av utvecklingen på skolan. Så som pedagogiska förändringar, lokaler eller liknande.

I Olympiaskolans elevråd finns ett stort engagemang och en stor vilja, men tyvärr tycker Jakob att de begränsas en del eftersom de är för få personer.

– Jag tror många drar sig från att engagera sig för att de tror att det är svårt. Men var inte rädd för att du tror att ett elevråd behöver vara på ett bestämt sätt. Det är ni elever som själva formar ert elevråd. Däremot underlättar det att ha kunskap om ens rättigheter och skyldigheter, så begär att få reda på det. Eleverna ska själva få sätta agendan, det ska inte styra ovanifrån. Vi måste samla våra intressen för att kunna komma framåt!

Engagerad redan på högstadiet

Det var redan på högstadiet Jakobs engagemang började ta form. Efter att ha varit på Sveriges elevråds (SVEA) årsmöte fick han se exempel på riktigt bra elevråd.

– Det var som att en ny värld öppnade sig, och jag insåg att jag faktiskt hade mycket att säga till om. Jag kände en frustration och ville göra något för att förändra saker. Och plötsligt förstod jag att elevråd var ett sätt för mig att påverka. Jag kände en möjlighet till att driva igenom de frågor jag brinner för.

Tillsammans med rektorerna planerar Olympias elevråd att arbetat fram en likabehandlingsplan. Att ha rektorerna med sig på tåget ser han som en stor fördel.

 – Skolledningen här på Olympia är ödmjuka och det finns en vilja att låta elevrådet komma till tals. Genom att fånga upp de som redan är engagerade kan vi inspirera fler elever. Ju fler som engagerar sig desto högre status och möjlighet att påverka får elevrådet. Där kan skolledningen också hjälpa till mycket genom att bjuda in elevrådet, och visa upp att arbetet vi gör får genomslag.