Skugga en elev

På grund av Covid-19 går det inte att besöka skolan. Istället är det möjligt att träffa våra lärare och elever digitalt. Mötet sker på google meet.

Träffa lärare och elever från alla våra program.  Boka dig här för digitalt möte