Skugga en elev

Är du nyfiken på ett program och undrar hur det är att gå på Olympiaskolan?

Boka en tid för att skugga en elev från det program och den inriktning du är intresserad av.

  • När du skuggar på barn- och fritidsprogrammet är du med eleverna i årskurs 2 och lektioner som handlar om barns lärande och utveckling och hur man arbetar hälsofrämjande med barn och vuxna.
  • humanistiska programmet får du uppleva historiens vingslag och hur vi levandegör kulturen. Här skapar vi kunskap, som lär oss om vår historia och vår samtid.
  • samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Samhällsvetenskap är du med på två lektioner, samhällskunskap och historia. Dessa ämnen är extra viktiga när du väljer profilen Statsvetenskap – Europa och omvärlden. Hos oss får du uppleva hur vi diskuterar och analyserar vår omvärld. 
  • Skuggar du på samhällsvetenskapsprofilen Journalistik och psykologi får du en inblick i det som är vår karaktär. I våra kurser fokuserar vi på att utveckla vår kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt, samt att lära oss mer om mänskligt beteende. Under lektionsbesöket får du chans att prata med elever och lärare för att få svar på alla dina frågor. 
  • Under en skuggning hos Kriminologi och ledarskap-klasserna på samhällsvetenskapsprogrammet får du uppleva skolan och programmets unika atmosfär.