Är du en ledare? Olympiaskolan ger dig utbildning i ledarskap.

På Olympiaskolans samhällsvetenskapsprogram med inriktning beteendevetenskap kan du välja utbildning i ledarskap. Bli ledare inom uniformsyrken, föreningsliv eller i ett företag. Oavsett vilken bransch du i framtiden arbetar inom kommer din ledarskapsförmåga att vara en god egenskap att ha med dig.

Olympiaskolan samarbetar med företag, föreningar och uniformsyrken och lär ledarskap och organisation kring dessa. Vi tränar dig som elev att leda en grupp mot ett mål både teoretiskt och praktiskt. Det finns flera inslag i utbildningen med yrkesanknytningar och praktiska moment i samspel med försvaret, polisen och företag. Ett stort antal föreläsare från olika yrkesgrupper guidar våra elever med hjälp av sina ledarerfarenheter. Du kommer att utveckla ditt personliga ledarskap.

Denna profil är en av våra mer äventyrliga och delvis mer fysiskt krävande utbildningar. I utbildningen ingår hela veckor ute i fält, föreläsningar, studiebesök och workshops, det vill säga många olika övningar som kräver ett aktivt deltagande. Allt för att öva på både gruppdeltagarskap och ledarskap. olympiaskolan.helsingborg.se/program/samhallsvetenskap/