Jobba hos oss

På Olympiaskolan för vi ett målmedvetet arbete för att skapa en vi-känsla där alla känner ett stort ansvar för verksamheten.

Det ska finnas ett naturligt och välfungerande samarbete mellan alla på skolan, allt för att våra elever ska nå sina högt uppsatta mål. Här förväntas du som medarbetare vara med och skapa möjligheter för eleverna att få vara med och påverka. Elevdemokrati och inflytande är en del av skolans kultur.

I Helsingborg stads skolor tror vi på ett kollegialt lärande mellan både verksamheter och kollegor och på ett smart resursoptimerat stöd. Det ser vi som viktiga framgångsfaktorer för att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Vi vill att du ska lyckas.

Som medarbetare på Olympiaskolan är du en del i vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa skolan för varje barn och elev i Helsingborg.