Dina studier

Alla elever som går på Olympiaskolan har någon gång under sina studieår varit inne på biblioteket. Fredrik Rasmusson är bibliotekarien som brinner för frågor som rör källkritik, läsfrämjande och hur man ska väva in bibliotekets verksamhet med undervisningen. På resurscenter träffar man rutinerade Vivi-Ann som kan bolla vilken fråga som helst med dig.

Det är lätt att känna sig välkommen till biblioteket när man kommer in innanför dörren. Alla frågor är precis lika viktiga, tycker Fredrik, som är bibliotekarie på Olympiaskolan. Det är viktigt att man kan granska källor på ett kritiskt sätt och att man anger sina källor på rätt sätt i sina inlämningsuppgifter. Detta är något Fredrik stöttar eleverna i. Förutom det hjälper Fredrik till med informationssök och stöttning när eleverna behöver hjälp med något arbete, i samtliga kurser. Treorna är i full gång med sina gymnasiearbeten och där blir det återigen viktigt att påminna sig om hur man söker information i olika databaser och hur man ska ange citat och fotnoter.

Några av Fredriks arbetsuppgifter är att han stödjer lärare och elever med underlag och litteratur beroende på kurser och skolans olika projekt. Men också med skönlitterära boktips!

Biblioteket är öppet alla dagar klockan 8:00-16:00 och finns till för eleverna som en mötesplats för samtal, inspiration och idéer till hur man söker och värderar fakta till ett skolarbete och en plats för goda läsupplevelser.

Många av bibliotekets besökare har också gått två trappor upp till Resurscenter för att bolla några frågor inför en inlämningsuppgift eller bara få lite lugn och ro och jobba undan. Vivi-Ann, som har arbetat på Olympiaskolan sen tio år tillbaka, hjälper elever att till exempel tolka en inlämningsuppgift innan de börjar med den eller strax innan de ska lämna in den. Allt beror på elevens behov och ambition. Vissa elever väljer att göra sina prov på Resurscenter, för att få extra mycket tid på sig eller att få en fråga uppläst och förklarad innan man svarar. Allt beror på vilket behov eleven har.

Vivi-Ann Eliasson

– Kör du fast, be om hjälp! är hennes tips till alla nya elever.
Det bästa hon vet med sitt jobb är att locka fram det bästa ur eleven och se att det bär. Men ibland är det inte lätt som elev att veta hur man ska träna på sin studieteknik eller planera sina studier. Många har inte den erfarenheten med sig när de börjar på gymnasiet och det ibland tuffa tempot. En klok skolsköterska har en gång sagt: – Eleverna planerar inte att misslyckas, men de misslyckas med att planera. Därför tror Vivi-Ann att studietekniken är avgörande, oavsett om du tänker satsa på att få A eller E i betyg. Det är bara din ambition som sätter gränserna.

Har du frågor?
Skicka e-post till Fredrik Rasmusson
Skicka e-post till Vivi-Ann Eliasson