Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Din hälsa

Du har bara en kropp och det är viktigt att du tar hand om den. Hos oss på Olympiaskolan finns ett team bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare. De finns här när du inte mår bra, men deras största uppgift är att jobba förebyggande så att du inte blir sjuk.

Elevhälsan på Olympiaskolan arbetar för att du ska bevara och förbättra både din kroppsliga och själsliga hälsa, och ger dig råd och stöd så att du skapar dina egna sunda levnadsvanor. De visar också på vikten av att ha en meningsfull fritid.

Som elev träffar du främst skolsköterskan och kuratorn regelbundet eller vid behov. Här nedan kan du läsa mer om det stöd du kan få av dem samt hur du kontaktar dem.

Kurator

Olympiaskolan kurator heter Linda Persson. Hon finns till för dig som behöver någon att prata med. Kanske har du problem i skolan, kompisar, på hemmaplan eller bara behöver råd i en fråga. Tveka inte att kontakta oss. Vi har tystnadsplikt.

Kuratorns uppgift är bland annat att medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen, att uppmärksamma elever som dar illa eller av olika anledningar visar tecken på psykisk ohälsa och att bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd inom skolan får dessa behov tillgodosedda.

Linda Persson
Telefon: 042-10 31 86
Mobil: 0732-31 59 12

Skolsköterska

Olympiaskolans skolsköterska heter Nina Jönsson. Du kommer att träffa mig regelbundet under din skolgång och kan även själv kontakta mig om du behöver råd och stöd. Jag har tystnadsplikt.

Skolsköterskan följer elevens fysiska utveckling samt arbetar för en god arbetsmiljö för eleverna. Under din skoltid kommer du att få träffa skolsköterskan för hälsoscreeningar, hälsosamtal, hälsocoaching och vaccinationer.

Nina Jönsson
Telefon: 0733-26 18 16

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of olympiaskolan.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close