search
error

Biblioteket

På Olympiaskolan tycker vi det är viktigt att du som elev känner dig välkommen till biblioteket. Oavsett om du behöver hjälp med att skriva källförteckning, få boktips eller hitta en bra artikel till ditt gymnasiearbete. Biblioteket finns till som en mötesplats för samtal, inspiration och idéer för hur man söker och värderar fakta till ett skolarbete och en plats för goda läsupplevelser.

Ett modernt gymnasiebibliotek ska vara en pedagogisk och kreativ resurs för både elever och lärare. Till exempel i samband med projektarbeten, bokcirklar eller examensuppgifter. Men också en lokal där du kan kolla in senaste numret av Forskning & Framsteg, läsa sina mail eller träffa dina klasskompisar.

På biblioteket försöker vi främja läslusten och leda in eleverna i böckernas värld, vilket är grunden för att utveckla ett bra språk. Och ju bättre ordförråd man har, desto lättare blir det att klara av skolgången.

Den andra stora uppgiften för gäller hur man söker information på nätet. Under din skolgång på Olympiaskolan kommer du att få lära dig hur man granskar källor på ett kritiskt sätt, få förslag på olika sökvägar och databaser, samt lära dig hur man anger sina källor, citat och fotnoter på rätt sätt.