Ansök

Så här ansöker du till våra program:

1. Gör ditt gymnasieval genom att logga in på ansökningswebben på Skanegy.se. Användarnamn och lösenord får du från studie- och yrkesvägledaren på din skola. Ansökan är öppen 15 januari-15 februari.

2. Sök på OLYMPIASKOLAN – Helsingborg eller sökkod (som du hittar längre ner).

3. Under extraval eller inriktning väljer du den av våra inriktningar du är intresserad av. Tänk på att prioritera dina val i önskad ordning.

4. Bekräfta ansökan på webben.

Sökkoder till våra program och inriktningar:

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning Naturvetenskap (Kriminalteknik/CSI), sökkod: NANAT
Inriktning Naturvetenskap och samhälle (Hållbarhet), sökkod: NANAS

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Beteendevetenskap (Ledarskap), sökkod: SABET-profil ledarskap
Inriktning Beteendevetenskap (Kommunikation), sökkod: SABET-profil Kommunikation
Inriktning Samhällsvetenskap (Europa), sökkod: SASAM

Humanistiska programmet
Inriktning Kultur, sökkod: HUKUL
Inriktning Språk, sökkod: HUSPR

Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt och socialt arbete, sökkod: BFPED