search
error

Ansök

Så här ansöker du till våra program:

1. Gör ditt gymnasieval genom att logga in på ansökningswebben på skanegy.se. Användarnamn och lösenord får du från studie- och yrkesvägledaren på din skola. Ansökan är öppen 15 januari-15 februari.

2. Sök på OLYMPIASKOLAN – Helsingborg eller sökkod, som du hittar längre ner.

3. Under extraval eller inriktning väljer du den av våra inriktningar du är intresserad av. Tänk på att prioritera dina val i önskad ordning.

4. Bekräfta ansökan på webben.

Sökkoder till våra program och inriktningar:

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning Naturvetenskap (Kriminalteknik/CSI), sökkod: NANAT-Kriminalteknik
Inriktning Naturvetenskap och samhälle (Klimat och hållbarhet), sökkod: NANAS – Klimat

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Beteendevetenskap (Journalistik och psykologi), sökkod: SABET-Journalistik
Inriktning Beteendevetenskap (Kriminologi och ledarskap), sökkod: SABET -Kriminologi

Inriktning Samhällsvetenskap (Statsvetenskap – Europa och omvärlden), sökkod: SASAM-Statsvetenskap

Humanistiska programmet
Inriktning Kultur, sökkod: HUKUL
Inriktning Språk, sökkod: HUSPR

Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt och socialt arbete, sökkod: BFPED